Улічев Олександр Сергійович
старший викладач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта:  Кіровоградський педагогічний університет ім. В.Винниченка (2001), ЦНТУ/аспірантура (2019)

Вчений ступінь та наукове звання: кандидат технічних наук (2021) за спеціальністю 21.05.01 “Інформаційна безпека держави”

Рік, з якого працює на кафедрі:  2020
Викладає дисципліни:
– Основи комп’ютерних технологій (CS50);
– Основи криптографічного захисту інформації;
– Технологія менеджменту знань.
Галузь наукової діяльності: аналіз соціальних мереж, графові моделі, програмне моделювання.
Загальна кількість публікацій:  18 наукових праць, у тому числі: 9 наукових статей (з яких 2 опубліковані у закордонних рецензованих виданнях та 2 входить до бази даних Scopus), 6 – у вітчизняних фахових наукових журналах), а також 9 матеріалів і тез доповідей на
конференціях

Сторінка в ORCID:  посилання
Сторінка в Google Scholar: посилання
Scopus: посилання