Історія та спеціальності

Завідувач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Смірнов Олексій Анатолійович
завідувач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення,
доктор технічних наук, професор 

Сайт кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення: it-kntu.kr.ua

Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення є наступницею кафедри програмного забезпечення, яка була заснована в 1993 році. В 2017 році кафедра програмного забезпечення одержала нову назву – кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення.

За цей час був сформований працездатний науково-педагогічний колектив, створена достатня матеріально-технічна база, яка включає 6 спеціалізованих лабораторій. Сьогодні 30% викладачів кафедри – її випускники. Підготовку спеціалістів здійснюють 27 викладачів, з них 3 доктори наук, професори, 11 кандидатів наук, доцентів, 4 старших викладачі.

Студенти кафедри неодноразово займали призові місця на Всеукраїнських олімпіадах із фахових дисциплін. Науково-дослідна робота кафедри спрямована на нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства, захист інформації та розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Кафедра готує бакалаврів за спеціальностями:

123 – "Комп’ютерна інженерія";  

125 – "Кібербезпека";

та магістрів за спеціальностями:

 123 – "Комп’ютерна інженерія";

122 – "Комп’ютерні науки".

Кращі випускники кафедри продовжують навчання в аспірантурі.

Кафедра в рамках навчально-наукових комплексів тісно співпрацює з Кіровоградським кібернетико-технічним коледжем та Малою Академією Наук.

Можливі посади випускників кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, що навчалися за спеціальністю 123 – "Комп’ютерна інженерія":

–   інженер-програміст;

–   прикладний програміст;

–   системний програміст;

–   програміст баз даних;

–   1С-програміст;

–   веб-програміст;

–   веб-дизайнер;

–   SEO-спеціаліст;

–   спеціаліст із захисту інформації;

–   інженер з комп’ютерних систем;

–   проектувальник комп’ютерних мереж;

–   системний адміністратор;

–   адміністратор баз даних;

–   технік-програміст;

–   консультант з ІТ-систем;

–   керівник проектів в області ІТ;

–   спеціаліст по інформаційним системам;

–   тестувальник програмного забезпечення;

–   спеціаліст служби технічної підтримки;

і т.д.

 

Можливі посади випускників кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, що навчалися за спеціальністю 125 – "Кібербезпека":

– фахівець з організації захисту інформації;

– інженер з експлуатації засобів захисту інформації;

– інспектор з організації захисту секретної інформації;

– фахівець з режиму секретності;

– проектувальник систем захисту інформації;

– прикладний програміст;

– системний програміст;

– веб-програміст;

– проектувальник комп’ютерних мереж;

– адміністратор баз даних;

– системний адміністратор;

– аналітик комп’ютерних систем;

– аналітик з захисту інформації;

– менеджер з безпеки підприємства.

і т.д.

 

Можливі посади випускників кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, що навчалися за спеціальністю 122 – "Комп’ютерні науки":

системний аналітик;

– аналітик комп’ютерних систем;

– аналітик з захисту інформації;

– програміст;

– керівник проектів в області ІТ;

– спеціаліст з інформаційних систем.

і т.д.

 

Сторінка Міжнародного науково-практичного семінару "Комбінаторні конфігурації та їх застосування" kntu.kr.ua/mnsp

 

© 2019 KNTU