Буравченко Костянтин Олегович


старший викладач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта:

Кіровоградський національний технічний університет (2011, 8.091502 – системне програмування, магістр з системного програмування)

Науковий ступінь і вчене звання:

кандидат технічних наук зі спеціальності Автоматизація процесів керування

Рік, з якого працює на кафедрі: 2013

Викладає дисципліни:

– Технології проектування комп’ютерних систем
– Алгоритми та методи обчислень

Галузь наукової діяльності: комп’ютерна інженерія.

Загальна кількість публікацій: 61 праця за профілем кафедри, що включає в себе 1 публікацію у Scopus (індекс Гірша h = 1)   18 статей у фахових виданнях, 12 тез конференцій, 5 навчальних посібників, 25 методичних вказівок.