Про кафедру


Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету є наступницею кафедри програмного забезпечення, яка була заснована в 1993 році. В 2017 році кафедра програмного забезпечення одержала нову назву – кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення.

За цей час був сформований працездатний науково-педагогічний колектив, створена достатня матеріально-технічна база, яка включає 6 спеціалізованих лабораторій. Сьогодні 81,5% викладачів кафедри – її випускники. Підготовку фахівців здійснюють 27 викладачів, з них 3 доктори наук, професори, 16 кандидатів наук, доцентів, 2 старших викладача. Смірнов Олексій Анатолійович – завідувач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, доктор технічних наук, професор 

Студенти кафедри неодноразово займали призові місця на Всеукраїнських олімпіадах із фахових дисциплін. Науково-дослідна робота кафедри спрямована на нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства, захист інформації та розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Кафедра готує фахівців за освітньою програмою рівня “бакалавр”:

та фахівців за освітньою програмою рівня “магістр”:

Кращі випускники кафедри продовжують навчання за PhD програмами.

Кафедра в рамках навчально-наукових комплексів тісно співпрацює з Малою Академією Наук; ВСП "Кропивницький інженерний фаховий коледж ЦНТУ"; Кіровоградським кооперативним фаховим коледжем економіки і права імені М.П. Сая, Кіровоградської спілки споживчих товариств; Олександрійським політехнічним фаховим коледжем; Світловодським політехнічним фаховим коледжем ЦНТУ.

Можливі посади випускників кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, що навчалися за освітньою програмою “ Комп’ютерні науки"   першого (бакалаврського) рівня   згідно з ДК 003:2010:

– адміністратор бази даних;
– адміністратор даних;
– адміністратор доступу;
– адміністратор системи;
– інженер з програмного забезпечення;
– інженер-програміст;
– програміст (база даних);
– програміст прикладний;
– програміст системний;
– інженер із застосування комп’ютерів;
– технік-програміст;
– фахівець з інформаційних технологій;
– фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
– фахівець з розроблення комп’ютерних програм.

Можливі посади випускників кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, що навчалися за освітньою програмою “Комп’ютерна інженерія” першого (бакалаврського) рівня згідно з ДК 003:2010:

– професіонали в галузі обчислювальних систем:
– розробники обчислювальних систем;
– адміністратор даних; адміністратор бази даних; адміністратор доступу; адміністратор доступу (груповий); адміністратор задач; адміністратор системи; аналітик з комп’ютерного банку даних; інженер з комп’ютерних систем; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів; конструктор комп’ютерних систем;
– професіонали в галузі програмування: розробник комп’ютерних програм; інженер-програміст; програміст прикладний; програміст системний.
– технік-програміст;
– технік обчислювального центру;
– технік-конструктор(електроніка).

Можливі посади випускників кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, що навчалися за освітньою програмою “Кібербезпека” першого (бакалаврського) рівня згідно з ДК 003:2010:

– фахівець з організації інформаційної безпеки;
– International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): Security specialist (ICT).

Можливі посади випускників кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, що навчалися за освітньою програмою “Комп’ютерні науки” другого (магістерського) рівня згідно з ДК 003:2010:
– адміністратор бази даних;
– адміністратор даних;
– адміністратор доступу;
– адміністратор системи;
– аналітик комп’ютерних систем;
– аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення;
– інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
– інженер-програміст;
– програміст (база даних);
– програміст прикладний;
– інженер із застосування комп’ютерів.

Можливі посади випускників кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, що навчалися за освітньою програмою “Комп’ютерна інженерія” другого (магістерського) рівня згідно з ДК 003:2010:
– професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук;
– професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації);
– професіонали в галузі обчислювальних систем;
– наукові співробітники (обчислювальні системи);
– розробники обчислювальних систем;
– адміністратор системи;
– інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
– професіонали в галузі програмування;
– наукові співробітники (програмування);
– розробники комп’ютерних програм;
– інженер-програміст;
– програміст (база даних);
– програміст прикладний;
– професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації);
– інженер із застосування комп’ютерів;
– професіонали в інших галузях обчислень;
– технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки;
– техніки-програмісти;
– фахівець з інформаційних технологій;
– фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;