Освітня програма 123 “Комп’ютерна інженерія” другого (магістерського) рівня


Форма зворотного зв’язку:

Магістр “Комп’ютерна інженерія”

Магістри з освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” зі спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія” готуються для роботи в галузі програмування, розробки та супроводу комп’ютерних програм, а також для проектування та обслуговування комп’ютерних систем і мереж.

Потреба у фахівцях, які вміють ефективно експлуатувати сучасне програмне забезпечення та комп’ютерну техніку, а також кваліфіковано розробляти нові програми, на сьогоднішній день, неухильно зростає.

Магістр може продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти чи за програмою магістратури з інших галузей знань, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми в галузі комп’ютерної інженерії або у процесі навчання, що передбачає застосування досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Ступінь магістра передбачає більш глибоке освоєння теорії за обраним профілем, а також підготовку студента до науково-дослідної або педагогічної діяльності за обраним напрямом.

На навчання приймаються особи, які мають базову (бакалавр) або повну (спеціаліст, магістр) вищу освіту будь-якої спеціальності.

Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ надає ґрунтовні знання з наступних мов програмування та технологій:

– С++,  Pascal, Lazarus, Assembler;
– Visual C++, Visual C#, Microsoft DOT NET Framework;
– Java, Android API;
– HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, ASP.NET;
– WordPress, Joomla, Drupal;
– SQL, XML, Paradox, Interbase, Oracle;
і т.д.

Вивчаються операційні системи:
– Windows 10;
– Ubuntu;
– mac OS;
– FreeBSD;
– Linux;
– Android;
– Apple iOS (Apple iPhone, iPod touch, iPad);
– Windows Phone.

Основні предмети за спеціальністю “Комп’ютерна інженерія”, які вивчаються в магістратурі:

на 1 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:

– Охорона праці в галузі та цивільний захист. Силабус
– Проектування комп’ютерних систем та мереж. Силабус
– Bіg Data. Силабус
– Штучний інтелект . Силабус
– DevOps та Cloud-обчислення.Силабус
– Організація та керування інформаційними системами. Силабус
– Machіne Learnіng . Силабус

на 2 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:

– Організація та керування інформаційними системами. Силабус
– Machіne Learnіng . Силабус
– Технологія розподілених обчислень. Силабус
– Програмна обробка наукових досліджень. Силабус

Варіативні дисципліни, які пропонуються в рамках даної освітньої програми, здобувачі можуть обрати з

Посади, на яких зможуть працювати випускники згідно з ДК 003:2010:
– професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук;
– професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації);
– професіонали в галузі обчислювальних систем;
– наукові співробітники (обчислювальні системи);
– розробники обчислювальних систем;
– адміністратор системи;
– інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
– професіонали в галузі програмування;
– наукові співробітники (програмування);
– розробники комп’ютерних програм;
– інженер-програміст;
– програміст (база даних);
– програміст прикладний;
– професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації);
– інженер із застосування комп’ютерів;
– професіонали в інших галузях обчислень;
– технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки;
– техніки-програмісти;
– фахівець з інформаційних технологій;
– фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.