Науково-дослідна робота викладачів


Науково-дослідні роботи (пріорітетні)

1. № 34.Д216 “Дослідження об’єктів та систем з використанням алгоритмів та програм імітаційного моделювання” (державний реєстраційний номер 0116U008053). Науковий керівник:  Оришака О.В., виконавці: Марченко К.М., Петренюк В.І. Термін виконання з 2016 р.

2. № 36.Д117 “Розробка методів якісного аналізу та кількісної оцінки ризиків розробки програмного забезпечення” (державний реєстраційний номер 0117U006991). Науковий керівник: Коваленко О.В., виконавці: Гермак В.С., Коваленко А.С., Константинова Л.І. Термін виконання з 2017 р.

3. № 36.Д412 “Методи підвищення оперативності передачі даних та захисту інформації у телекомунікаційній мережі” (державний реєстраційний номер 0112U006631).  Науковий керівник: Смірнов О.А., виконавці: Буравченко К.О., Доренський О.П., Дрєєв О.М., Смірнов С.А., Усік П.С., Якименко Н.М. Термін виконання з 2012 р.

4. Моделювання та аналіз складних мереж та інформаційних систем (державний реєстраційний номер 0119U003587). Науковий керівник: Мелешко Є.В., виконавці:  Босько В.В., Дрєєва Г.М., Міхав В.В., Поліщук Л.І., Улічев О.С., Якименко М.С. Термін виконання  з 2019 р.

5. “Дослідження та побудова криптографічних систем на засадах ентропії Колмогорова-Сіная” (державний реєстраційний номер 0118U004291). Науковий керівник: Лисенко І.А. Термін виконання  з 2018 р. 

6. № 36.Д115А “Аналіз хмарних технологій” (державний реєстраційний номер 0115U006029). Науковий керівник: Минайленко Р.М., виконавці: Резніченко В.А., Конопліцька-Слободенюк О.К. Термін виконання  з 2015 р.

7. “Теоретичні основи та інструментальні засоби інформаційних технологій забезпечення технологічних процесів” (державний реєстраційний номер 0118U007050). Науковий керівник: Смірнова Т.В., виконавці: Савеленко О.К. Термін виконання з 2018 р. 

Науково-дослідні роботи за рахунок видатків державного бюджету

№ 36Б115 «Розробка методів синтезу тестових моделей поведінки програмних об’єктів, підвищення оперативності передачі та захисту інформації у телекомунікаційних системах» (державний  реєстраційний номер 0115U003103), керівник Смірнов О.А. Термін виконання: 2015 р. –  2016 р.  – завершена 

№ 36Б113 «Розробка методів підвищення оперативності передачі та захисту інформації у телекомунікаційних системах» (державний  реєстраційний номер 0113U003086), керівник Смірнов О.А. Термін виконання: 2013 р. – 2014 р.  – завершена

Завершені науково-дослідні роботи

«Дослідження об’єктів та систем завантаження сипких матеріалів, створення нових ефективних конструкцій». (державний реєстраційний номер 0116U001978), керівник Оришака О.В. Термін виконання: 2007 р. – 2021 р.  

«Проблеми аналізу ризиків розробки програмного забезпечення інформаційної діяльності». (державний реєстраційний номер 0116U008168), керівник Якименко Н.М. Термін виконання: 2016 р. – 2021 р.  

«Методи статистичної оптимізації обслуговування нестаціонарного трафіку в гетерогенних комп’ютерних мережах». (державний реєстраційний номер 0117U000803), керівник Ігнатов В.О. Термін виконання: 2016 р. – 2021 р.  

№ 36.Д314 «Інформаційна технологія проектування тестових наборів на основі вимог до програмного забезпечення інфокомунікаційних систем». (державний реєстраційний номер 0116U008133), керівник Смірнов О.А. Термін виконання: 2014 р. – 2021 р.  

«Технологія керування ризиками розробки програмного забезпечення на основі напівмарковської моделі прийняття рішень». (державний реєстраційний номер 0117001099), керівник Смірнов О.А. Термін виконання: 2017 р. – 2021 р.  

«Методи використання інформаційних технологій та інтелектуальних систем для аналізу даних забезпечення інформаційної безпеки суспільств»(державний реєстраційний номер 0116U008161), керівник Мелешко Є.В. Термін виконання: 2016 р. – 2021 р.  

«Підвищення оперативності передачі даних в мережах зв’язку» (державний реєстраційний номер 0119U000540), керівник Босько В. В. Термін виконання: 2019 р. – 2021 р.  

«Науково-технологічні основи комбінованих методів нанесення покриттів» (державний реєстраційний номер 0118U007049), керівник Смірнова Т.В. Термін виконання: 2018 р. – 2021 р.  

№ 36.Д217 “Розробка методу управління ризиками розробки програмного забезпечення”, (державний  реєстраційний номер  0117U006992), керівник Коваленко О.В. Термін виконання: 2017 р. – 2021 р.  

№ 36.Д317 “Розробка імітаційної моделі технології тестування безпеки”, (державний  реєстраційний номер  0117U006993), керівник Коваленко О.В. Термін виконання: 2017 р. – 2021 р.  

№ 36.Д417 “Розробка комплексу математичних моделей технології тестування Web-програм”, (державний  реєстраційний номер 0117U006994), керівник Коваленко О.В. Термін виконання: 2017 р. – 2021 р.  

№ 36.Д116 «Автоматизована система керування водопостачанням з артезіанських свердловин», (державний  реєстраційний номер 0116U001903), керівник Сидоренко В.В. Термін виконання: 2016 р. – 2021 р.  

№ 36.Д415 “Автоматизація вимірювання вологості зерна в потоці”, (державний  реєстраційний номер  0116U001903), керівник Петренюк В. І. – завершена в 2021 р. Термін виконання: 2015 р. – 2021 р.  

№ 36.Д111 “Автоматизація технологічного процесу сушіння зерна баштовими сушарками” (державний  реєстраційний номер  0111U007660), керівник Петренюк В. І.  Термін виконання: 2015 р. – 2021 р. 

№ 36.Д110 “Автоматизація процесу розробки технологічної документації збирально-монтажного виробництва”, (державний  реєстраційний номер 0111U000305), керівник Сидоренко В.В. Термін виконання: 2010 р. – 2021 р.  

№ 36.Д107 “Структурні властивості площинних графів із заданою множиною точок, досяжною на торі”, (державний  реєстраційний номер 0108U010436), керівник Донець Г.  О. Термін виконання: 2007 р. – 2021 р.  

№ 36.Д612 “Інформаційна технологія автоматизації проектування та тестування об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення”, (державний  реєстраційний номер  0114U003831), керівник Смірнов О.А. Термін виконання: 2012 р. – 2020 р.  

№ 36.Д212 “Розробка стеганографічних засобів вбудовування інформації в нерухливі та рухливі зображення”, (державний  реєстраційний номер 0112U002599), керівник Смірнов О.А. Термін виконання: 2012 р. – 2020 р. 

№ 36.Д112 “Формування псевдовипадкових послідовностей для підвищення оперативності передачі та захищеності інформації у телекомунікаційних системах”, (державний  реєстраційний номер 0112U002598), керівник Смірнов О.А. Термін виконання: 2012 р. – 2020 р.

№ 36.Д213 “Технологія формалізації та автоматизованого рішення задач розпізнавання ситуацій у інформаційних системах”, (державний  реєстраційний номер 0114U003376), керівник Смірнов О.А. Термін виконання: 2012 р. – 2020 р.

№ 36.Д312“Розробка методів підвищення безпеки телекомунікаційних мереж”, (державний  реєстраційний номер 0112U006630), керівник Смірнов О.А.  Термін виконання: 2012 р. – 2020 р. 

№ 36.Д512“Розробка системи технічної діагностики інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об’єктами” , (державний  реєстраційний номер 0114U003377), керівник Смірнов О.А. Термін виконання: 2012 р. – 2020 р. 

№ 36.Д210 “Інформаційна технологія компресії цифрових зображень на основі ортогональних перетворень” (державний  реєстраційний номер 0114U003375), керівник Смірнов О.А. Термін виконання: 2010 р. – 2020 р.

№33.Д215 «Методи управління доступом до хмарних телекомунікаційних ресурсів для забезпечення захисту даних» (державний реєстраційний номер 115U003700), керівник Дідик О.К. Термін виконання: 2014 р.  – 2020 р.

№ 36.Д313 “Методи застосування штучних нейронних мереж в інфо-комунікаційних системах для обробки та аналізу даних”,  (державний  реєстраційний номер  0114U003381), керівник Мелешко Є.В.  Термін виконання:  2014 р.  – 2020 р.