Дрєєв Олександр Миколайович


доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта: 

Кіровоградський ДПУ ім. В.Винниченка «Математика і фізика», спеціальність – вчитель математики і фізики

Науковий ступінь і вчене звання:

кандидат технічних наук зі спеціальності “Телекомунікаційні системи та мережі”,  доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Рік, з якого працює на кафедрі: 2002

Викладає дисципліни:
– Комп’ютерна графіка
– Програмування вбудованих систем
– Інтернет речей

Галузь наукової діяльності: комп’ютерні мережі, стиснення даних, захист інформації, математичне моделювання, обчислювальна математика

Загальна кількість публікацій: 75 наукових праць, серед яких 2 одноособі статті та 4 одноособних тез доповідей, 1 монографія, 28 статей у співавторстві, 38 тез доповідей на міжнародних науково-технічних та науково-практичних конференціях