Дрєєва Ганна Миколаївна


асистент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта: 

Кіровоградський національний технічний університет, магістр з системного програмування (2001)

Науковий ступінь і вчене звання:  доктор філософії (PhD) з Комп’ютерної інженерії (2023)

Рік, з якого працює на кафедрі: 2001

Викладає дисципліни:
–Базові методології та технології програмування (структур(ова)не, процедурне, модульне, об’єктне програмування; C, С++; MinGW, Code::Blocks IDE, Visual Studio, GitHub)

Галузь наукової діяльності:  комп’ютерна інженерія, системне програмне забезпечення, кібербезпека

Загальна кількість публікацій: 38, з них 8 наукових статей у фахових виданнях та 6 робіт навчально-методичного характеру, 5 статтей у Scopus, 2 монографії.