Якименко Наталія Миколаївна


доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта:

Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка, (1983, ИВ-І №144893, спеціальність –
математика, кваліфікація – математик. Викладач)

Науковий ступінь і вчене звання:

кандидат фізико-математичних наук ( спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного
твердого тіла)

доцент кафедри програмного забезпечення.

Рік, з якого працює на кафедрі: 2002.
Викладає дисципліни: 

– Комп’ютерна логіка.
– Криптоаналіз.
– Математичні методи дослідження операцій.
– Теоретичні основи наукових досліджень.

Галузь наукової діяльності:  комп’ютерна логіка, кібербезпека, задачі термов’язкопружності.

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

– Дійсний член Громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ товариство». Сертифікат № 20-00056FS.
– Дійсний член Громадської організації «МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН» (ГО "МФНО", INTERNATIONAL EDUCATORS AND SCHOLARS FOUNDATION, IESF). Сертифікат № ES0741.

Загальна кількість публікацій: понад 70, з них 40 наукових (в т.ч. 15 статей у фахових
виданнях) та понад 30 робіт навчально-методичного характеру.