Коваленко Анна Степанівна


доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта: 

Кіровоградський національний технічний університет,  спеціаліст, з “Комп’ютерних систем та мереж”

Науковий ступінь і вчене звання:

кандидат технічних наук зі спеціальності Інформаційні технології, доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення 

Рік, з якого працює на кафедрі: 2015

Викладає дисципліни: 

Технології інформаційного менеджменту (Менеджмент у розробці програмних продуктів, Функціональні ролі в колективі розробників, Ключові ролі колективу розробників та визначення кадрових ресурсів проекту, Принципи побудови системи діяльностей програмного проекту, Методологічні стратегії, Принципи й приклади оперування вимогами, Концептуальна база проекту як основа його розвитку та керування ризиками і якістю, відстеження зв’язків, Планування й контроль розвитку проекту.);

 Організація та керування інформаційними системами (набуття теоретичних знань та комплексу професійних навичок, які відповідають за успішне використання та впровадження низки сучасних підходів  розвитку ІТ стартапів з генерування нової ідей до оформлення її у вигляді презентації інвестору. Придбання навиків роботи з найбільш поширеними бізнес-моделями для IT-проектів, процесу їх пошуку, створення архітектури, перевірки за допомогою методів експертної оцінки ринку з урахуванням цілей, обмежень, технічних, економічних та правових аспектів у відповідності до міжнародних стандартів та захисту інтелектуальної власності.);

 Soft skіlls в IТ (набуття теоретичних знань та комплексу над професійних навичок, які відповідають за успішну участь та високу продуктивність у робочому процесі роботи у сервісних та продуктових IT компаніях. Розвитку командної роботи, робочої етики, міжособових професійних навичок, критичного мислення.);

Мережні інформаційні технології (набуття теоретичних знань та практичних навичок ідентифікування, класифікування та опису рівня безпеки мережних комерційних чи наукових проектів. Отримання навиків пошуку та використанню мережного спеціалізованого системного інструментарію для вирішення проблем програмно-технічних систем з зазначенням можливих обмежень обраних технологій. Використовуються мови програмування: С++, С#.);

 Теорія ризиків (набуття теоретичних знань та практичних навичок роботи з основами ризик-менеджменту, оволодіння практикою застосування методів кількісної оцінки ризику в сфері інформаційної безпеки та прийняття ефективних управлінських рішень в ситуаціях невизначеності та ризику.).

Галузь наукової діяльності: методи ефективного управління ІТ-проектами, методи технічної діагностики інтегрованих інформаційних систем,.

Загальна кількість публікацій: понад 80, з яких 49 наукових ( у тому числі 14 статей у фахових виданнях, 1 колективна монографія, 1 стаття у закордонному виданні), 22 роботи навчально-методичного характеру (в т. ч. 2 навчальних посібників з грифом МОН України)