Коваленко Олександр Володимирович


доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта: 

Кіровоградський національний технічний університет (2004, магістр з системного програмування

Науковий ступінь і вчене звання:

доктор технічних наук зі спеціальності Комп'ютерні системи та компоненти (123 "Комп'ютерна інженерія"),

професор кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Рік, з якого працює на кафедрі: 2004

Викладає дисципліни:

DevOps та Cloud-обчислення (набуття теоретичних знань та комплексу професійних навичок, які відповідають за успішне використання та впровадження низки сучасних практик, призначених для пожвавлення взаємодії розробників із фахівцями інформаційно-технологічного обслуговування та зближення їхніх робочих процесів одне з одним. Що дає можливість забезпечити тісну взаємозалежність між розробкою та використанням програмного забезпечення і має на меті допомогти фірмам розробникам програмного забезпечення  швидше створювати та оновлювати програмні продукти та послуги.);

 

Комп’ютерні мережі (набуття теоретичних знань та практичних навичок роботи з локальними та глобальними комп’ютерними мережами. Розглядаються питання архітектури мережі, топології мережі, протоколи, маршрутизації, функціонування та будови локальних та глобальних комп’ютерних мереж. Використовуються мови програмування: С++, С#);

 Кросплатформені мови програмування (набуття теоретичних знань та практичних навичок розробки програм під керуванням ОС Android. Під час вивчення матеріалу навчального курсу можна розглядаються питання від самої простої програми до публікації своєї роботи. Також розглядаються питання: огляд середовищ мобільної розробки; види мобільних програм та їх структура; створення користувальницького інтерфейсу незалежно від різних розмірів екранів пристроїв; використання переваг платформи Android; робота з компонентами та ресурсами ОС Android; робота з даними з датчиків смартфону; використання бібліотек. Платформа: Android. Використовуються мова програмування: Kotlin);

 Патерни проектування програмного забезпечення (набуття теоретичних знань та практичних навичок роботи з патернами проектування, тобто вирішення певної проблеми, що часто зустрічається при проектуванні архітектури програмного забезпечення. Під час вивчення матеріалу надається можливість вивчити загальний принцип вирішення певного комплексу проблем, які майже завжди треба підлаштовувати для потреб того чи іншого програмного забезпечення. Використовуються мови програмування: С++, С#.);

 Адміністрування інформаційно-телекомунікаційних систем (набуття теоретичних знань та комплексу навичок, які відповідають за успішне штатне відновлення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем з можливістю розробляти системне та прикладне програмне забезпечення на основі отриманих теоретичних засад, архітектурної будови та роботи операційної системи Windows у відповідності до існуючих обмежень цих технологій. Використовуються мови програмування: С++, С#.).

Галузь наукової діяльності:  методи управління ризиками розробки програмного забезпечення

Загальна кількість публікацій: понад 172 публікацій, з них 122 наукових ( у тому числі 48 статтей у фахових виданнях, 3 колективні монографії, 1 стаття у закордонному виданні, 1 стаття у Scopus), 3 патенти, 31 робота навчально-методичного характеру (в т. ч. 3 навчальних посібників з грифом МОН України)