Кислун Олег Андрійович


доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта:  

1. Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, (1993, ЗВ №808688, 21.01– Автоматика та керування в технічних системах, Інженер системотехнік)
2. Центральноукраїнський національний технічний університет (2019, магістр, М19 №193422, освітня програма 123 «Комп’ютерна інженерія», магістр з комп’ютерної інженерії, галузь знань Інформаційні технології, спеціальність Комп’ютерна інженерія).

Науковий ступінь і вчене звання: 

кандидат технічних наук зі спеціальності  “Автоматизація технологічних процесів”, доцент кафедри обчислювальної техніки і прикладної математики

Рік, з якого працює на кафедрі: 2022

Викладає дисципліни:
– Основи комп’ютерних технологій
–  Інформатика
– Бази даних
– Практикум з інформатики

Галузь наукової діяльності: математичне моделювання, обчислювальна математика

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

- Член-кореспондент Академії Прикладних Наук. Диплом AAS №00104  від 09.04.2021
https://apn.biz.ua/members

Загальна кількість публікацій: Автор понад 50 наукових праць, 6 методичних вказівок, 2 навчальних посібників та 5 патентів.