Лисенко Ірина Анатоліївна


ст. викладач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта: 

1. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2000, спеціаліст, КС №13339881, 014.04 –
Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і основи інформатики, вчитель математики і основ інформатики)
2. Кіровоградський національний технічний університет (2009, спеціаліст, ДСК №167971, 7.050104 – Фінанси)

Науковий ступінь і вчене звання: 

кандидат технічних наук (спеціальність 05.13.06 –  «Інормаційні технології», (122 – «Комп’ютерні науки», згідно таблиці відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти))

Рік з якого працює на кафедрі: 2015

Викладає дисципліни:

– спеціальні розділи математики для кібербезпеки;
– алгоритми та методи обчислень;
– менеджмент інформаційної безпеки.

Галузь наукової діяльності: кібербезпека, захист інформації, вища математика, прикладна математика, криптологія, криптоаналіз.

Науковий керівник наукової теми:

- ДР 0118U004291 - «Дослідження та побудова криптографічних систем на засадах ентропії Колмогорова-Сіная».

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

Дійсний віце-академік Академії технічних наук України Інституту
Інформаційних Технологій. Диплом АТНУ № 329 http://ukrtsa.org.ua/info/

Загальна кількість публікацій:35, серед них статті у фахових виданнях, 1 стаття у закордонному виданні, 1 монографія та понад 20 робіт навчально-методичного характеру (в т. ч. 2 навчальних посібника).