Минайленко Роман Миколайович


доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта: 

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, інженер-системотехнік

Науковий ступінь і вчене звання: 

доцент кафедри програмного забезпечення,  кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.07 “Автоматизація процесів керування”

Рік, з якого працює на кафедрі: 1996

Викладає дисципліни:

– Архітектура комп′ютерів
– Цифрова схемотехніка
– Паралельні та розподілені обчислення

Галузь наукової діяльності: комп’ютерні науки, автоматизація виробничих процесів

Керівник тем:
1.0115U006029 Аналіз хмарних технологій
2. Г/Д № 36.117 Розробка приладу виміру вологості зерна в потоці з інтерфейсом за протоколом Modbus та Owen

Голова журі:
1. II-го етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” Комп’ютерні науки. Секція «Комп’ютерна інженерія» 2023р.
2. II-го етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” Комп’ютерні науки. Секція «Комп’ютерна інженерія» 2024р.

Загальна кількість публікацій: понад 100 в т.ч. 25 статей у фахових виданнях, участь у 65-ти наукових конференціях, 13 праць науково-методичного характеру, 3 навчальних посібника, 1 патент на корисну модель, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.