Оришака Олег Володимирович


доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта: 

вища, магістр з комп’ютерної інженерії

Науковий ступінь і вчене звання: 

кандидат технічних наук (1995), доцент кафедри обчислювальної техніки і прикладної математики

Відзнаки: 

нагороджений дипломом переможця Всеукраїнського конкурсу “Винахiд — 2006” в номiнацiї “Кращий винахiд в галузi машинобудування та приладобудування”, нагороджений дипломом переможця Всеукраїнського конкурсу “ Винахiд — 2007” в номiнацiї “Кращий винахiд в галузi збереження навколишнього середовища”. За вагомий особистий внесок у соцiально-економiчний, культурний розвиток мiста, активну громадську дiяльнiсть, нагороджений грамотою Кiровської районної Ради. Нагороджений дипломом переможця Всеукраїнського конкурсу “Винахiд — 2010” у номiнацiї “Кращий винахiд — 2010 у Кiровоградськiй областi”. Нагороджений дипломом переможця Всеукраїнського конкурсу “Винахiд — 2011” у номiнацiї “Кращий винахiд — 2011 у Кiровоградськiй областi”.  У 2013 р. нагороджений грамотою унiверситету та премією за багаторiчну сумлiнну працю  (Наказ №15к від 25.01.13). Нагороджений дипломом переможця Всеукраїнського конкурсу “Винахiд — 2012” у номiнацiї “Кращий винахiд — 2012 у Кiровоградськiй областi”.

Рік, з якого працює на кафедрі: 2015

Викладає дисципліни:

–Основи охорони праці
– Охорона праці в галузі та цивільний захист
– Інформатика з основами геоінформаційних систем (MS Excel, Adobe Photoshop, etc.)
– Інформатика (Office, MathCad, Excel etc.)
– Інформатика і системологія (OS, MathCad, Excel etc.)
– Інформатика та обчислювальна технiка (OS, Office etc.)
– Комп’ютернi мережi (HTML, CSS, javascript etc.)
– Моделювання i прогнозування стану довкiлля (Excel, Stadia, Statgraphics)
– ОУБД (SQL).

Галузь наукової діяльності: дослідження об’єктів та систем з використанням алгоритмiв i програм iмiтацiйного моделювання.

Загальна кількість публікацій: понад 200, з них понад 170 наукових (в т.ч. понад 100 патентів, в т.ч. зарубіжних, понад 20 статей у фахових виданнях) та 19 робіт навчально-методичного характеру.