Петренюк Володимир Ілліч


доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта: 

вища, Київський університет ім Т. Г. Шевченка, математик

Науковий ступінь і вчене звання: 

кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю “Математична кібернетика”, доцент кафедри програмного забезпечення

Викладає дисципліни:

– Проектування та моделювання складних систем
– Дискретна математика

Галузь наукової діяльності: математика та інформатика

Загальна кількість публікацій: наукових статей – 82, методичних вказівок – 6