Поліщук Людмила Іванівна


старший викладач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта: 

Центральноукраїнський національний технічний університет, 2019, магістр з  Комп’ютерних наук

Рік, з якого працює на кафедрі: 1994

Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:
– Основи технічного захисту інформації;
– Основи комп’ютерних технологій;
– Криптографічний захист інформації;
– DevOps та Cloud обчислення;
– Штучний інтелект.

Галузь наукової діяльності: комп’ютерні науки, системне програмне забезпечення, кібербезпека

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

– Дійсний член Громадської організації «МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ НАУКОВЦІВ ТА
ОСВІТЯН» (ГО "МФНО", INTERNATIONAL EDUCATORS AND SCHOLARS FOUNDATION,
IESF). Сертифікат № ES1423.

Загальна кількість публікацій: публікацій: 71, з них 10 наукових у фахових виданнях, 2 статті Scopus, 1 монографія та 36 робіт навчально-методичного характеру (в т. ч. 3 навчальних посібників).