Смірнов Олексій Анатолійович


Освіта:

1. Харківський військовий університет, (1999, спеціаліст, МО 11007898, 7.091401 – Системи управління і автоматики, Інженер комп’ютеризованих систем, управління і автоматики )
2. Кіровоградський кібернетико-технічний коледж (2008, бакалавр, КС 33904944, 6.050100 – Економіка і підприємництво, Бакалавр з фінансів)
3. Центральноукраїнський національний технічний університет (2021, магістр, М21 №116511, освітня програма 123 «Комп’ютерна інженерія», магістр з комп’ютерної інженерії, галузь знань Інформаційні технології, спеціальність Комп’ютерна інженерія).

Науковий ступінь і вчене звання: 

доктор технічних наук (спеціальність 21.05.01 –  «Інформаційна безпека держави», (125 – «Кібербезпека», згідно таблиці відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти)),

професор кафедри програмного забезпечення.

Рік, з якого працює на кафедрі: 2006.

Викладає дисципліни: 

– Вступ до кібербезпеки.
– Інженерія програмного забезпечення.
– Інформаційна безпека держави
– Безпека інформаційних технологій.
– Проектування комп’ютерних систем та мереж.

Галузь наукової діяльності: кібербезпека, телекомунікації, комп’ютерні мережі, інженерія програмного забезпечення.

Є членом Експертної ради МОН з експертизи проектів наукових робіт, напрямок:

Член наукової ради МОН з напрямку 2 “Інформатика та кібернетика”. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1111. Від 12.12.2022 р. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-spiskiv-ekspertiv-z-ekspertizi-proyektiv-naukovih-doslidzhen-i-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-sho-podayutsya-dlya-uchasti-u-konkursah-yaki-provoditime-ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-ta-zvit

Є членом наступних Спеціалізованих вчених рад:

– Д 41.113.03 (Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, Одеса, https://suitt.edu.ua/specializovana-vcena-rada-d-41-113-03/).

Є членом разових спеціалізованих вчених рад:  

1.      Член разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.133.062 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Черненка Романа Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 125 Кібербезпека та захист інформації (2024 р. https://kubg.edu.ua/informatsiya/aspirantam-i-doktorantam/spetsializovani-vcheni-rady-dlia-razovykh-zakhystiv-phd.html#%D0%B4%D1%84-26-133-062

2.      Член разової спеціалізованої вченої ради ДФ 07 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Карпенка Андрія Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 125 Кібербезпека та захист інформації (2024 р. https://khai.edu/ua/nauka/specializovani-radi/informaciya-pro-specializovani-vcheni-radi-na-zdobuttya-stupenya-doktora-filosofii-ta-zahisti/df-07/)

 3.      Член разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Закутинського Ігоря Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17-Електроніка та телекомунікації  за спеціальністю 172-Телекомунікації та радіотехніка (2023 р. http://vchenarada.nau.edu.ua/2023/10/09/spetsializovana-vchena-rada-z-pravom-prijnyattya-do-rozglyadu-ta-provedennya-zahistu-disertatsiyi-zakutinskogo-igorya-volodimirovicha-na-zdobuttya-stupenya-doktora-filosofiyi-z-galuzi-znan-17-elektron/)

4.      Член разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дорожинського Сергія Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17-Електроніка та телекомунікації  за спеціальністю 172-Телекомунікації та радіотехніка (2023 р. http://vchenarada.nau.edu.ua/2023/10/09/spetsializovana-vchena-rada-z-pravom-prijnyattya-do-rozglyadu-ta-provedennya-zahistu-disertatsiyi-dorozhinskogo-sergiya-anatolijovicha-na-zdobuttya-stupenya-doktora-filosofiyi-z-galuzi-znan-17-elektro/)

5. Член разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гаврилової Алли Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 125 Кібербезпека (2023 р. http://vchenarada.nau.edu.ua/2023/10/09/spetsializovana-vchena-rada-z-pravom-prijnyattya-do-rozglyadu-ta-provedennya-zahistu-disertatsiyi-gavrilovoyi-alli-andriyivni-na-zdobuttya-stupenya-doktora-filosofiyi-z-galuzi-znan-12-informatsijni-te/)

6. Член разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кулини Сергія Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 125 Кібербезпека (2023 р. https://lpnu.ua/rada-phd/75)

7. Член разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Василишина Святослава Ігоровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 125 Кібербезпека (2023 р. https://lpnu.ua/rada-phd/67)

8. Тимчасовий член дисертаційної ради у Казахському національному дослідному технічному університеті імені К.І. Сатпаєва за дисертацією Юбузової Халічі Ібрагімівни на тему: «Методи безпечного розподілу ключів на базі протоколів квантової криптографії» на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Ph.D.) за спеціальністю 6D070400 – «Обчислювальна техніка та програмне забезпечення». 14 жовтня 2022 р. у НАО «Казахський національний дослідницький технічний університет імені К.І. Сатпаєва за адресою: 050013, м. Алмати, вул. Сатпаєва, 22/5, ККУЦ, ауд. 401. https://official.satbayev.university/ru/protection/yubuzova-khalicha-ibragimovna

9. Тимчасовий член дисертаційної ради у Казахському національному університеті імені Аль-Фарабі затверджений рішенням дисертаційної ради за групою спеціальностей «6D070300, 8D06101 – Інформаційні системи»; «6D070400 – Обчислювальна техніка та програмне забезпечення (Комп’ютерна інженерія)»; «6D075100 – Інформатика, обчислювальна техніка та управління (Системна інженерія)»; “6D060200 – Інформатика (Комп’ютерні науки)”; «6D100200, 8D06301 – Системи інформаційної безпеки» «6D070200 – Автоматизація та управління», за дисертацією Болатбек Мілани Асланбекқизи на тему: «Розробка та дослідження моделей семантичного аналізу у веб-ресурсах для визначення екстремістської спрямованості в тексті», на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Ph.D.) за спеціальністю «6D100200 – Системи захисту інформації». 15 червня 2022 року за адресою пр. Аль-Фарабі, 71, факультет інформаційних технологій, Алмати, 050040. https://www.kaznu.edu.kz/ru/17930/adverts/10842

10. Тимчасовий член дисертаційної ради у Казахському національному університеті імені Аль-Фарабі затверджений рішенням дисертаційної ради за групою спеціальностей «6Д07300, 8Д06101 – Інформаційні системи»; «6D070400 – Обчислювальна техніка та програмне забезпечення (Комп’ютерна інженерія)»; «6D075100 – Комп’ютерні науки, обчислювальна техніка та управління (системна інженерія)»; «6D060200 – Комп’ютерні науки (Інформатика)»; «6D100200, 8D06301 – Системи інформаційної безпеки»; «6D070200 – Автоматика та управління», за дисертацією Кунболата Алгази на тему «Розвиток та дослідження алгоритмів шифрування на основі різних підходів» на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Ph.D.) за спеціальністю «6D100200 – Системи захисту інформації». 24 грудня 2021 року за адресою пр. Аль-Фарабі, 71, факультет інформаційних технологій, Алмати, 050040. https://www.kaznu.kz/ru/17930/adverts/10391

11. Член разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.052.054 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Салієвої Ольги Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 125 Кібербезпека (2021 р. https://lpnu.ua/rada-phd/df-35052054)

12. Член разової спеціалізованої вченої ради ДФ 73.052.002 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Харіна Олександра Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія (2020 р. https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1147)

Наукове керівництво докторантами технічних наук:

– Коваленко Олександр Володимирович, Доктор технічних наук, 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти (123 – Комп’ютерна інженерія), «Моделі та методи розроблення безпечного програмного забезпечення комп’ютерних систем». (наказ Міністерства освіти і науки України № 157 від 09.02.2021).

Наукове керівництво аспірантами:

–Усік Павло Сергійович, Доктор філософії (PhD), 123 – Комп’ютерна інженерія, ОНП «Комп’ютерні системи та мережі», «Методи підвищення ефективності розподіленої обробки даних в комп’ютерних системах операторів стільникового зв’язку». (ДР № 002749, Рішення АК від 19 жовтня 2021 р.).
– Котелянець Віталій Володимирович, Кандидат технічних наук, 05.13.06 – Інформаційні технології (122 – комп’ютерні науки), «Інформаційна технологія моніторингу навколишнього середовища на базі концепції Інтернету речей». (ДК № 059934, Рішення АК від 15 квітня 2021 р.).
– Лисенко Ірина Анатоліївна, Кандидат технічних наук, 05.13.06 – Інформаційні технології (122 – комп’ютерні науки), «Каскадні методи побудови тестових наборів для підвищення глибини тестування в інфокомунікаційних системах». (ДК № 043469, Рішення АК від 26 червня 2017 р.).
– Коваленко Анна Степанівна, Кандидат технічних наук, 05.13.06 – інформаційні технології (122 – комп’ютерні науки), «Методи та моделі технічної діагностики інтегрованих інформаційних систем». (ДК № 039960, Рішення АК від 13 грудня 2016 р.).
– Мохамад Абу Таам, Кандидат технічних наук, 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі (172 – телекомунікації та радіотехніка), «Метод управління телекомунікаційнимі ресурсами для підвищення оперативності передачі даних». (ДК № 039840, Рішення АК від 13 грудня 2016 р.).
– Доренський Олександр Павлович, Кандидат технічних наук, 05.13.06 – інформаційні технології (122 – комп’ютерні науки), «Інформаційна технологія синтезу тестових моделей поведінки об’єктів програмного забезпечення АСУ на стадії об’єктно-орієнтованого проектування». (ДК № 033345, Рішення АК від 15 грудня 2015 р.).
– Дрєєв Олександр Миколайович, Кандидат технічних наук, 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі (172 – телекомунікації та радіотехніка), «Методи підвищення ефективності передачі інформації в корпоративних мережах». (ДК №031819, Рішення АК від 29 вересня 2015 р.).
– Мелешко Єлизавета Владиславівна, Кандидат технічних наук, 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі (172 – телекомунікації та радіотехніка), «Метод динамічного управління чергами для підвищення оперативності передачі даних у телекомунікаційній мереж». (ДК № 066358, Рішення ВАК від 31 травня 2011 р, протокол №30-08/5).
– Босько Віктор Васильович, Кандидат технічних наук, 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі (172 – телекомунікації та радіотехніка), «Метод підвищення оперативності передачі даних на основі динамічного управління маршрутизацією». (ДК № 066343, Рішення ВАК від 23 лютого 2011 р, протокол №33-08/2).

Керівництво держбюджетними тематиками: 

– № 36Б113 «Розробка методів підвищення оперативності передачі та захисту інформації у телекомунікаційних системах».
– № 36Б115 «Розробка методів синтезу тестових моделей поведінки програмних об’єктів, підвищення оперативності передачі та захисту інформації у телекомунікаційних системах»).

Ліцензовані освітні програми:

– 122 – Комп’ютерні науки (бакалаврат) (ліцензована у 2022 р).
– 122 – Комп’ютерні науки (магістратура) (ліцензована у 2016 р., акредитовна: 2018 р., 2023 р.).
– 125 – Кібербезпека (бакалаврат) (ліцензована у 2015 р., акредитована 2019, 2023 р.).

Заступник голови Галузевої конкурсної комісії зі спеціальності «Комп’ютерні науки», наказ Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 №1457 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році” https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-vseukrayinskogo-konkursu-studentskih-naukovih-robit-z-galuzej-znan-i-specialnostej-u-20202021-navchalnomu-roci, наказ ЦНТУ від 11.01.2021 №1-04 “Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Комп’ютерні науки»”

Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України:

1. Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. (http://mapiea.kntu.kr.ua/editorial_board.html)
2. Кібербезпека: освіта, наука, техніка (https://csecurity.kubg.edu.ua/index.php/journal/about/editorialTeam)
3. Сучасні інформаційні системи (http://ais.khpi.edu.ua/eboard)
4. Прикладні проблеми комп’ютерних наук, безпеки та математики (https://apcssm.vnu.edu.ua/index.php/Journalone/about/editorialTeam)

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

– Дійсний член Громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ товариство». Сертифікат № 19-00012FS.
– Дійсний член Наукової асоціації кібербезпеки України https://scsa.org.ua/?page_id=1230.
– Член Консультативної ради ГО “Наукова асоціація кібербезпеки України” (SCSA-UA) https://scsa.org.ua/?page_id=1122.

Загальна кількість публікацій: понад 500, з них понад 300 наукових (в т.ч. понад 130 статей у фахових виданнях, 11 статей у закордонних виданнях, 54 публікацій у Scopus (індекс Гірша h = 9), 12 публікацій у Web of Science (індекс Гірша h = 3), та 9 монографій, з яких 1 одноосібна та 2 видані за кордоном, у тому числі видавництвом Springer) та понад 50 робіт навчально-методичного характеру (в т. ч. 1 підручник та 19 навчальних посібників).