Улічев Олександр Сергійович


старший викладач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта:  

Кіровоградський педагогічний університет ім. В.Винниченка (2001) за спеціальністю “Математика та основи інформатики”, ЦНТУ/аспірантура (2019)

Науковий ступінь і вчене звання: 

кандидат технічних наук за спеціальністю “Інформаційна безпека держави” (125 Кібербезпека)

Рік, з якого працює на кафедрі:  2020

Викладає дисципліни:
– Основи комп’ютерних технологій (CS50);
– Криптографічний захист інформації;
– Основи технічного захисту інформації.
– Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

Галузь наукової діяльності: аналіз соціальних мереж, графові моделі, програмне моделювання.

Загальна кількість публікацій:  23 наукових праць, у тому числі: 12 наукових статей (з яких 2 опубліковані у закордонних рецензованих виданнях та 2 входить до бази даних Scopus), 8 – у вітчизняних фахових наукових журналах), а також 12 матеріалів і тез доповідей на
конференціях. Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (№120935)