Усік Павло Сергійович


Освіта:

Центральноукраїнський національний технічний університет, (2018, магістр, М18 105362, спеціальність 123 – «Комп’ютерна інженерія»)

Науковий ступінь і вчене звання: 

доктор філософії (PhD) (спеціальність 123 –  «Комп’ютерна інженерія»),

старший викладач кафедри програмного забезпечення.

Рік, з якого працює на кафедрі: 2021

Викладає дисципліни:

– Операційні системи.
– Об’єктно-орієнтоване програмування.
– Безпека банківських систем.
– Комп’ютерні системи.
– Організація управлінської роботи у сфері кібербезпеки.
 

Галузь наукової діяльності:  розробка операційних систем, хмарні технології, кібербезпека, комп’ютерні мережі.

Загальна кількість публікацій: 14 наукових праць 7 наукових статей у фахових виданнях(з них 3 статті у Scopus), 1 монографія та 5 робіт навчально-методичного характеру (в т. ч. 1 навчальний посібник).