Доренський Олександр Павлович


доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта: 

Кіровоградський національний технічний університет, магістр з системного програмування

Науковий ступінь і вчене звання: 

кандидат технічних наук, спеціальність “Інформаційні технології”, доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Відзнаки:

Відзнака у Конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України у 2009 році, номінація «Посібники» (2009 рік, Міністерство внутрішніх справ України); Лауреат Першої премії молодим науковцям Кіровоградської області (2017 рік, Кіровоградська обласна державна адміністрація та Кіровоградська обласна рада), Подяка міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького за особистий внесок у розвиток вищої освіти і науки (2018 рік, розпорядження міського голови від 16 серпня 2018 року № 293-к), Подяка ІМЗО МОН України за вагомий внесок в організацію відбіркових етапів студентської Першості світу з програмування ІСРС (2021 рік)

Рік, з якого працює на кафедрі: 2006

Викладає дисципліни:
– Інформаційні технології в науковій діяльності (ІТ-засоби комп’ютерної презентації й опублікування наукової інформації, інтелектуальні ІС, оброблення, моделювання і аналіз даних, мережні ІТ, LaTex, БД, реферативні бази даних і наукометричні платформи, Microsoft Office 365, OLAP, Data Mining, R, Statistica, MATLAB, бібліографічні менеджери);
– Базові методології та технології програмування (структур(ова)не, процедурне, модульне, об’єктне програмування; C, С++; MinGW, Code::Blocks IDE, Visual Studio, GitHub);
– Iнформаційна безпека держави (методи оцінювання ефективності НПД, реалізація практик регулювання суспільних відносин у сфері забезпечення інформаційної безпеки держави);
– Технології підтримки прийняття рішень (інформаційні системи, теорія прийняття рішень, управлінські рішення, сховища даних; Вітрини даних, OLAP, Data Mining, імітаційне моделювання);
– Інновації в комп’терних науках (розв’язання проблем комп’ютерних наук для провадження інноваційної діяльності відповідно до світових тенденцій розвитку ІТ, забезпечення і оцінювання результатів діяльності команд ІТ-проєктів).

Галузь наукової діяльності: технології проектування й тестування складних програмних систем

Загальна кількість публікацій:  109, з них 86 наукових (27 у фахових виданнях; 3 у закордонних наукових журналах, з яких 1 включений до наукометричної бази Scopus; 1 монографія), 23 навчально-методичні праці (в т.ч. 1 підручник, 4 навчальні посібники, з яких 1 – із грифом Міністерства освіти і науки України)