Заняття з програмування провів професіонал-практик ІТ-компанії «MIF Projects»


19 лютого 2024

На кафедрі КбПЗ до проведення занять з ІТ-дисциплін залучаються представники роботодавців ІТ-індустрії, практики відомих ІТ-компаній, успішні випускники.

Android/iOS-розробник TechLead Android-відділу ІТ-компанії «MIF Projects» Олександр ІВАНЧЕНКО прочитав лекцію для студентів-айтівців ЦНТУ з навчальної дисципліни «Базові методології та технології програмування», яка є обов’язковою освітньою компонентною бакалаврських програм «Комп’ютерні науки», «Кібербезпека та захист інформації», «Комп’ютерна інженерія», а також освітньо-професійної програми «Програмування та кіберзахист інфокомунікацій». Заняття проведено згідно з розкладом занять й програмою дисципліни та було присвячене практиці застосування С++, лексичним поняттям мови програмування, даним, як об’єктам в пам’яті, та їх потокам (тема 2 семестру ІІ).

Лектор ІТ-дисципліни «Базові методології та технології програмування» доц. Олександр ДОРЕНСЬКИЙ систематично залучає професіоналів-практиків, представників роботодавців, випускників для проведення занять для студентів ІТ-спеціальностей кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення. Так, наприклад, заняття проводили з цієї дисципліни Senior QA Automation  ІТ-компанії «GlobalLogic Lviv» Тетяна ВОЛКОРЄЗОВА , з інновацій в комп’ютерних науках  – Project Manager ІТ-компанії «Onix-Systems» Микола МАКАРЕВИЧ  та Program Manager, Team Lead Ксенія НОВАКОВА. і ін.

Залучення представників ІТ-компаній до проведення занять з ІТ-дисциплін є ефективною практикою забезпечення якості вищої освіти за ІТ-спеціальностями в Центральноукраїнському національному технічному університеті.