Весняний сезон інтерактивних тренувань академічної доброчесності


22 березня 2024

Для забезпечення якості освітнього процесу на базі кафедри КбПЗ продовжуються практичні
тренінги з академічної доброчесності. На початку весняного семестру 2023/2024 н.р. їх
пройшли здобувачі вищої освіти за спеціальностями «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа», «Менеджмент» (магістерський рівень), «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна
інженерія», «Кібербезпека та захист інформації».

Тренінги проводяться з вересня 2023 року за бажанням кафедр університету або
добровільною ініціативою груп здобувачів вищої освіти (https://www.kntu.kr.ua/news/1042).

За освітніми програмами кафедри КбПЗ (ОПП «Комп’ютерні науки», ОПП «Комп’ютерна
інженерія», ОПП «Кібербезпека») у лютому 2024 року тренінг успішно завершили студенти
першого курсу Катерина ГОРБЕНКО (гр. КН-23), Денис ГРЕБЕНЮК (гр. КН-23), Вероніка
СИТЕНКОВА (гр. КН-23), Сергій САМБРОС (гр. КН-23), Станіслав ЦАРЕНКО (гр. КН-23),
Софія ЧАБАН (гр. КІ-23), Олександр КАРПЕЦЬ (гр. КІ-23), Тарас ЯРОВЕЦЬ (гр. КІ-23),
Вадим ЧЕПІЛЬ (гр. КІ-23), Альона ПЄНІНА (гр. КІ-23), Максим ЛИТВИН (гр. КБ-23).

Нагадаємо, доц. ДОРЕНСЬКИЙ Олександр Павлович у 2020 році пройшов міжнародне
наукове стажування з академічної доброчесності (IIASC), успішно захистив наукову працю
«Методологічний аспект становлення академічної доброчесності як елемента української
культури суспільства», підготовлену на основі закордонного досвіду і європейських практик
в Європейському просторі вищої освіти. З 2021 року О. ДОРЕНСЬКИЙ є експертом з
академічної доброчесності - тренером фундації «Інститут міжнародного академічного та
наукового співробітництва», а у 2023 році створив і впровадив авторський тренінг з
академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти за бакалаврськими, магістерськими і
докторськими освітніми програмами Центральноукраїнського національного технічного
університету.