Обговорення проекту ОПП 125 «Кібербезпека та захист інформації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі здобувачами вищої освіти


16 квітня 2024

Гарант освітньо-професійної програми 125 «Кібербезпека та захист інформації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти професор Олексій СМІРНОВ, 16 квітня 2024 року провів обговорення проекту даної освітньої програми зі здобувачами вищої освіти. Під час обговорення було проінформовано студентів, щодо зміни назви спеціальності та освітньо-професійної програми, обговорено питання впровадження професійних стандартів з кібербезпеки, перелік та складові освітніх компонентів.

Під час обговорення професійних стандартів було визначено, що їх наявність не входить у стандарт спеціальності 125 «Кібербезпека» та проект стандарту 125 «Кібербезпека та захист інформації», для їх оцінювання мають зʼявитися незалежні кваліфікаційні центри, в яких фахівці, які здобули освіту в закладах формальної освіти або самостійно, зможуть підтвердити відповідність своїх знань, навичок та компетенцій посадам, на які претендують. Обговоривши цю інформацію від студентів надійшла пропозиція, щодо не включення вимог професійних стандартів, або конкретного професійного стандарту, у освітньо-професійну програму 125 «Кібербезпека та захист інформації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Нагадуємо, всі охочі можуть внести свої пропозиції, зауваження, відгук на оприлюднений проєкт освітньо-професійної програми «Кібербезпека та захист інформації» на електронні адреси, вказані на титульних сторінках проєктів, https://kntu.kr.ua/education/proiekty-osvitnikh-prohram або на feedback@kntu.kr.ua.